Warunki rękojmi

Bezpieczeństwo to istotny aspekt wszystkich wykonywanych przez nas zabiegów. Dlatego w naszej pracy przestrzegamy procedur zabiegowych oraz stosujemy najlepsze i najbezpieczniejsze materiały do wypełnień, rozwiązania protetyczne, systemy implantologiczne i ortodontyczne. Jesteśmy pewni jakości wykonywanych przez nas usług. Jednak nawet najlepiej przeprowadzone leczenie, które pozostawi się bez opieki i kontroli może ulec uszkodzeniu lub nadmiernemu zużyciu. Dlatego w nowoczesnej stomatologii coraz większą rolę przywiązuje się do profilaktyki – w myśl zasady “łatwiej jest zapobiegać niż leczyć”.

W medycynie nie możemy mówić o gwarancji. Znając jednak wartość naszych kwalifikacji oraz jakość naszych usług udzielamy 2 letniej rękojmi na wykonywane przez nas usługi:
– wypełnienia światłoutwardzalne
– uzupełnienia porcelanowe (inlay, onlay, licówki, korony, mosty), protezy.

Warunkiem utrzymania rękojmi jest:
– zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego oraz stosowanie się do zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 3-6 miesięcy, wówczas rękojmia nie jest udzielana,
– wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (profesjonalne oczyszczenie z osadu, kamienia nazębnego i fluoryzacja).

Rękojmi nie udzielamy:
– w momencie niedotrzymania systemu wizyt kontrolnych co 6 miesięcy,
– z chwilą przerwania zaplanowanego leczenia,
– przy niedostatecznej higienie jamy ustnej,
– na uszkodzenia powstałe podczas nieszczęśliwych wypadków,
– jeżeli zostanie stwierdzone samodzielne ingerowanie w pracę protetyczną,
– na prace tymczasowe -korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
– na prace wykonane na życzenie pacjenta, przy których pacjent został poinformowany o braku rękojmii,
– przy częściowym uzupełnieniu braków zębowych powodującym przeciążenie uzupełnienia protetycznego,
– na złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów nie odbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym ( np. korona, onlay),
– na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
– przy istniejącym schorzeniu ogólnym mającym niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca, padaczka, choroby nowotworowe ),
– w momencie niezgłoszenia się pacjenta na odbiór pracy protetycznej po 2 tygodniach od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).

W przypadku konieczności przeleczenia kanałowo zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego. Rękojmia na leczenie kanałowe obejmuje poprawność opracowania, oczyszczenia i wypełnienia kanałów. Nie obejmuje natomiast powikłań , których wystąpienie jest niezależne od lekarza.

Rękojmia ważna jest od dnia zakończenia danego leczenia. Leczenie w ramach rękojmi zostanie przeprowadzone w ciągu 14 dni w przypadku leczenia zachowawczego i w ciągu 30 dni w przypadku leczenia protetycznego od momentu zgłoszenia.

Prace protetyczne nie podlegają zwrotowi. Prace protetyczne wykonujemy po 50% zaliczce. Jeżeli pacjent po rozpoczęciu pracy protetycznej rozmyśli się lub zrezygnuje z dalszego leczenia zaliczka przepada i nie podlega zwrotowi.